maitriweb-logo

Maitri Breathwork™

bylo rozvinuté v 80. letech ve Spojených státech Jyoti Ph.D.) a Russellem D. Parkem, Ph.D. jako technika zpřístupňující rozšířené stavy vědomí pro vnitřní rozvoj a léčení i následnou integraci našich vhledů a hlubokých zkušeností z těchto stavů do každodenního života. Je jednou z možností sebezkušenostní práce s dechem (jakou je například také v ČR známé holotropní dýchání Stanislava a Christiny Grofových).

Maitri dýchání

“Maitri” (v sanskrtu: maitrí, angl.: loving-kindness) je slovem odkazujícím k nepodmíněnému přátelství a milující laskavosti k sobě samotným a k druhým. Proces Maitri Breathwork™ je kombinací prohloubeného dýchání, evokativní hudby a léčivého doteku, jejichž synergie v nás probouzí obrazy a poselství přítomné v paměti našeho těla a nevědomí. Díky kontaktu s těmito vnitřními odhaleními se často otevírají možnosti osobní transformace, jež se dotýkají každého aspektu naší identity – spirituálního, mentálního, fyzického a emocionálního. Proces Maitri pracuje s neverbální, tělovou pamětí, energeticky nás pročišťuje a uvolňuje na velmi hluboké úrovni a často vede k léčení fyzických i psychických traumat.

Maitri dýchání je podpůrnou technikou napomáhající spirituálnímu, vnitřnímu rozvoji a celkovému procesu uzdravování na rovině tělesné, emoční i spirituální.