Kayumari_Logo_White_400

Škola STARGATE

„Naučte se poslouchat své tělo, své srdce a Zemi skrze učení, které ze Země vychází.“

Další ročník školy STARGATE začíná koncem ledna 2025.

Jde o seberozvojový program zaměřený na podporu osobního růstu,
hlubší kontakt sama se sebou a propojení na rovině vztahové, tělesné, duševní a spirituální.

Stargate představuje jedinečnou bránu k rozvinutí vnitřního osobního potenciálu v kontextu širšího společenství a používá práci s rozšířenými stavy vědomí a  rituálem. Za konceptem programu stojí američtí psychologové Jeneane Prevatt, PhD. (Jyoti) a Russell D. Park, PhD., kteří se dlouhodobě věnují tématice osobního rozvoje a psychospirituální zkušenosti. Programem Stargate prošly stovky účastníků v USA, Švýcarsku a České republice.

O programu

V tradičních kulturách bylo užití rozšířených stavů vědomí integrováno do každodenního života jedince a společenství (k léčení, řešení problémů, hledání inspirace, ke spirituálním záměrům a oslavným či iniciačním rituálům).  Stargate představuje příležitost propojit se s touto dávnověkou cestou. S respektem používá různé nástroje vnitřního rozvoje a rituály z tradic přírodních národů k výpravě do hlubších rozměrů sebe sama, k moudrosti a síle, jež jsou přítomny v každém z nás. Program nabízí zkoumání možností práce s mimořádnými stavy vědomí a s rituálním rámcem a jejich prostřednictvím pak zažít svou celistvější podobu, hlubší uvědomění, radost a rovnováhu.

Program je rozvržen do 5 tematizovaných prodloužených víkendů. Budeme pracovat např. s Maitri dýcháním, s tradiční potní chýší severoamerických indiánů, půstem, bubnováním, meditací a technikami, které využívají imaginaci. Rovina edukační nabízí teoretický rámec a „mentální mapu“ pro další podporu zakotvení procesu a osobních zkušeností.

S kým?

Tým tvoří lidé, kteří sami Stargate absolvovali a mají několikaletou zkušenost s užíváním jeho nástrojů. Dlouhodobě se také věnují seberozvojovým a psychoterapeuticky orientovaným metodám.

Kde?

Krásné přírodní prostředí bývalého mlýna na Vysočině (cca 1,5 hod. cesty autem z Prahy).

Kdy?

Termíny programu školy StarGate pro rok 2025:

 

1. setkání: 30. leden – 2. únor 2025
2. setkání: 20. – 23. březen 2025
3. setkání: 8. – 11. květen 2025
4. setkání: 21. – 24. srpen 2025
5. setkání: 9. – 12. říjen 2025

 

Jednotlivá setkání na sebe navazují, proto je nezbytné absolvovat program jako celek.

Bližší podmínky účasti

Jestliže vás program zaujal a uvažujete o své účasti, čekají vás následující kroky:

První kontakt

Pošlete nám e-mail o vašem předběžném zájmu a do 14 dnů dostanete e-mailem odpověď, v němž vám vaši přihlášku potvrdíme.
Na základě tohoto vašeho e-mailu vás evidujeme v našem Pořadníku zájemců o program Stargate. Pořadí pro přijetí do programu je určeno datem vašeho e-mailu. Kapacita skupiny je 20 osob.

Maitri dýchání (MD)

Před vstupem do programu Stargate je podmínkou absolvovat alespoň jednou skupinové Maitri dýchání - nejpozději do konce roku 2024. Budete mít tak příležitost „aklimatizovat se“ v jednom z nabízených způsobů vnitřní práce a poznat také další asistenty, kteří se na programu budou podílet.

Podmínky pro závazné přihlášení

Účast na informativním setkání s předáním Dotazníků.
Účast na Maitri dýchání.
Vaše závazné potvrzení zájmu o program Stargate zaslané po splnění předchozích bodů náš e-mail.

Informativní schůzka

Schůzka slouží k bližšímu představení programu školy StarGate, k vašim dotazům a k vyjasňování, zda naše nabídka může naplnit vaše očekávání; také ke vzájemnému poznání.

Informativní schůzka má 2 části:
I. skupinovou část: on-line předání informací o programu školy StarGate + sdílení vašich očekávání od programu (zoom - cca 3 hod.)

II. individuální rozhovor: osobní setkání s každým z vás se členy týmu (cca 20 min.). Schůzky se uskuteční v Praze. Poplatek je 800,- Kč (platba na místě v hotovosti). Sebou přineste vyplněný DOTAZNÍK PRO ZÁJEMCE a ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK.

Dotazník pro zájemce a zdravotní dotazník

Prostudujte si, prosím, dotazník, který je stažení na našich stránkách. Dotazníky mapují jednak základní informace o vás, jednak zdravotní témata včetně kontraindikací, které vám pomohou zvážit, zda je pro vás program vhodný. Pokud budete mít po přečtení dotazníku otázky či jakékoliv pochybnosti, kontaktujte nás na níže uvedeném e-mailu.

Pokud vás program zaujal, můžete se přihlašovat na následujícím e-mailu