Kayumari_Logo_White_400

O Kayumari

Společenství poskytující prostředí vzájemné spolupráce, které v souladu s Matkou Zemí vědomě začleňuje praktiky různých kultur a je vedeno odhodláním dosáhnout nejvyššího lidského potenciálu.

 

Zúčastnění sdílejí zájem na vytvoření bezpečného duchovního společenství, zaměřeného na osobní rozvoj a jeho integraci do každodenního života, léčení, spiritualitu a vzájemnou podporu mezi jeho členy. Společenství otevřené rodinám a dětem, radosti a oslavám.

O společenství
Kayumari

Kayumari je volným společenstvím lidí, zaměřeným na osobní růst, duchovní rozvoj a péči o vztahy. Komunitu založila americká duchovní učitelka Jyotti (Jeanne Prevatt) v roce 1995 v Kalifornii se skupinou svých přátel. Mnoho let se komunita potkávala ke společné práci, modlitbě a meditaci na ranči v pohoří Sierra Nevada poblíž Yosemitského národního parku. Podstatou života Kayumari byla vždy úcta k Matce Zemi a setkávání různých duchovních a sebezkušenostních tradic ve vzájemném respektu. Na tomto principu se zrodil i hlavní nástroj rozvoje komunity, program Stargate.

Okruh Kayumari se postupně rozrůstal na stovky až tisíce lidí a vznikaly další spřátelené ostrůvky mimo Kalifornii. Dnes existuje společenství na mnoha dalších místech USA a také ve Švýcarsku, Německu, Rakousku, České republice nebo brazilské Amazonii.

Modrý jelen
Kayumari

Modrý jelen Kayumari, který dal společenství jméno, je v legendách amerického Huicholů bytostí, jejíž duch žije na rozhraní světů a přináší lidem zprávy od Stvořitele.

Je prostředníkem, hlavním učitelem svého lidu a je mu připisována léčivá schopnost – v legendách se říká, že kam Kayumari došlápne, vyrostou ze země léčivé rostliny, které dokáží uzdravovat vztahy mezi lidmi.

Globální vztahy
a 13 babiček

Kayumari je mezinárodním společenství, lidé z USA, Evropy i Jižní Ameriky se navzájem navštěvují, podporují a učí se od sebe. Zatím poslední a v současné době jednou z nejdůležitějších aktivit společenství je Rada 13 domorodých babiček, kterou v novém miléniu zorganizovala Jyotti.

Třináct starých žen, uznávaných duchovních autorit svých kmenů z různých částí světa, se pravidelně setkává v domově jedné z nich. Během společných modliteb, rituálů a přednášek předávají dávnou moudrost přírodních národů a usilují o léčení a nápravu současného světa.

Tři z nich navštívily v roce 2010 Českou republiku.

Výroční zprávy Kayumari

KAYUMARI 2021

Výroční zpráva ke stažení

KAYUMARI 2020

Výroční zpráva ke stažení

KAYUMARI 2018

Výroční zpráva ke stažení

KAYUMARI 2017

Výroční zpráva ke stažení

KAYUMARI 2016

Výroční zpráva ke stažení

KAYUMARI 2015

Výroční zpráva ke stažení