Kayumari_Logo_White_400

O Kayumari

Společenství poskytující prostředí vzájemné spolupráce, které v souladu s Matkou Zemí vědomě začleňuje praktiky různých kultur a je vedeno odhodláním dosáhnout nejvyššího lidského potenciálu.

 

Zúčastnění sdílejí zájem na vytvoření bezpečného duchovního společenství, zaměřeného na osobní rozvoj a jeho integraci do každodenního života, léčení, spiritualitu a vzájemnou podporu mezi jeho členy. Společenství otevřené rodinám a dětem, radosti a oslavám.

O společenství
Kayumari

Kayumari je volným společenstvím lidí, zaměřeným na osobní růst, duchovní rozvoj a péči o vztahy. Komunitu založila americká duchovní učitelka Jyotti (Jeanne Prevatt) v roce 1995 v Kalifornii se skupinou svých přátel. Mnoho let se komunita potkávala ke společné práci, modlitbě a meditaci na ranči v pohoří Sierra Nevada poblíž Yosemitského národního parku. Podstatou života Kayumari byla vždy úcta k Matce Zemi a setkávání různých duchovních a sebezkušenostních tradic ve vzájemném respektu. Na tomto principu se zrodil i hlavní nástroj rozvoje komunity, program Stargate.

Okruh Kayumari se postupně rozrůstal na stovky až tisíce lidí a vznikaly další spřátelené ostrůvky mimo Kalifornii. Dnes existuje společenství na mnoha dalších místech USA a také ve Švýcarsku, Německu, Rakousku, České republice nebo brazilské Amazonii.

Modrý jelen
Kayumari

Modrý jelen Kayumari, který dal společenství jméno, je v legendách amerického Huicholů bytostí, jejíž duch žije na rozhraní světů a přináší lidem zprávy od Stvořitele.

Je prostředníkem, hlavním učitelem svého lidu a je mu připisována léčivá schopnost – v legendách se říká, že kam Kayumari došlápne, vyrostou ze země léčivé rostliny, které dokáží uzdravovat vztahy mezi lidmi.

Globální vztahy
a 13 babiček

Kayumari je mezinárodním společenství, lidé z USA, Evropy i Jižní Ameriky se navzájem navštěvují, podporují a učí se od sebe. Zatím poslední a v současné době jednou z nejdůležitějších aktivit společenství je Rada 13 domorodých babiček, kterou v novém miléniu zorganizovala Jyotti.

Třináct starých žen, uznávaných duchovních autorit svých kmenů z různých částí světa, se pravidelně setkává v domově jedné z nich. Během společných modliteb, rituálů a přednášek předávají dávnou moudrost přírodních národů a usilují o léčení a nápravu současného světa.

Tři z nich navštívily v roce 2010 Českou republiku.

Výroční zprávy Kayumari

KAYUMARI 2017

Výroční zpráva ke stažení

KAYUMARI 2016

Výroční zpráva ke stažení

KAYUMARI 2015

Výroční zpráva ke stažení