Postavili jsme novou Sweatlodge

Dnes jsme oslavili Velikonoce stavbou nové sweatlodge. Poděkovali jsme té dosavadní za její dvouletou péči a laskavost. Doufáme, že se nám všem bude v té nové dobře sedět a sdílet naše životy. Ačkoliv bylo počasí opravdu aprílové, včetně krupobití, užili jsme si stavbu s velkou radostí a lehkostí.

O’mitakuye Oyasin