Stavba nové Sweatlodge 20. 4. 2019

Milí přátelé,
Tuto sobotu jsme se rozloučili s naší starou sweatlodge a uložili jeji rozebranou konstrukci,  s velkým poděkováním za její ochranu, do lesa. Společně jsme pak postavili novou sweatlodge.

Díky všem, kteří přijeli a svou přítomností podpořili výměnu sweatlodge. Díky dospělým , teenum, dětem, zvířátkům. Díky naší sweatlodge (nové i staré) za Vše .
Díky naším Nativ přátelům za sdílení této cesty, která každému z nás přináší tolik dobrého. Díky naší Matce přírodě za pruty pro naší stavbu.

Díky za krásný den společného bytí a slunce. 🙂

Společenství Kayumari